Προϊόντα

Extensions
Extensions ST/CRH/Ίσια/NO/40
Κωδικός Προϊόντος: ST037.0906J.101
Στυλ: Ίσια τρίχα
Μηκος: 40cm
Κατηγορια: Women
Extensions ST/CRH/Ίσια/MI/40cm
Κωδικός Προϊόντος: ST037.0910J.101
Στυλ: Ίσια τρίχα
Μηκος: 40cm
Κατηγορια: Women
Extensions ST/CRH/Σπαστή/NO/40cm
Κωδικός Προϊόντος: ST037.1006J.101
Στυλ: Wavy/Curly Hair
Μηκος: 40cm
Κατηγορια: Women
Extensions ST/CRH/Σπαστή/MI/40cm
Κωδικός Προϊόντος: ST037.1010J.101
Μηκος: 40cm
Κατηγορια: Women
Extensions ST/CRH/Ίσια/NO/50cm
Κωδικός Προϊόντος: ST037.0906L.101
Στυλ: Ίσια τρίχα
Μηκος: 50cm
Κατηγορια: Women
Extensions ST/CRH/Ίσια/MI/50cm
Κωδικός Προϊόντος: ST037.0910L.101
Στυλ: Ίσια τρίχα
Μηκος: 50cm
Κατηγορια: Women
Extensions ST/CRH/Σπαστή/NO/50cm
Κωδικός Προϊόντος: ST037.1006L.101
Στυλ: Σπαστή τρίχα
Μηκος: 50cm
Κατηγορια: Women
Extensions ST/CRH/Σπαστή/MI/50cm
Κωδικός Προϊόντος: ST037.1010L.101
Στυλ: Σπαστή τρίχα
Μηκος: 50cm
Κατηγορια: Women
Extensions ST/CRH/Ίσια/NO/60cm
Κωδικός Προϊόντος: ST037.0906Ν.101
Στυλ: Σπαστή τρίχα
Μηκος: 60cm
Κατηγορια: Women
Extensions ST/CRH/Ίσια/MI/60cm
Κωδικός Προϊόντος: ST037.0910Ν.101
Στυλ: Ίσια τρίχα
Μηκος: 60cm
Κατηγορια: Women
Extensions ST/CRH/Σπαστή/NO/60cm
Κωδικός Προϊόντος: ST038.1006Ν.001
Στυλ: Σπαστή τρίχα
Μηκος: 60cm
Κατηγορια: Women
Extensions ST/CRH/Σπαστή/MI/60cm
Κωδικός Προϊόντος: ST037.1006Ν.101
Στυλ: Σπαστή τρίχα
Μηκος: 60cm
Κατηγορια: Women