Privacy Policy

Σεβόμαστε την ιδιωτική σας ζωή και τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτή η πολιτική διαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναφέρει συνοπτικά ποιά δεδομένα συλλέγουμε και το πώς τα χειριζόμαστε. Αυτή η πολιτική αφορά αποκλειστικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας και όχι από άλλες πηγές.

Συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων

Συλλέγουμε προσωπικά σας δεδομένα (δηλαδή δεδομένα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση σας με κάποιο τρόπο, όπως το όνομα σας και στοιχεία επικοινωνίας όπως τηλέφωνα, ηλεκτρονικές διευθύνσεις κλπ. όπως και μυστικοί κωδικοί πρόσβασης) μέσω αυτού του Κόμβου μόνο εφόσον μας τα δώσετε οικειοθελώς. Τέτοιες περιστάσεις μπορεί να είναι όταν εγγράφεστε σε αυτή την ιστοσελίδα, ζητάτε πληροφορίες, υποβάλλετε σχόλια ή συμμετέχετε σε κάποια ενέργεια προώθησης προϊόντων, έρευνα ή άλλη υπηρεσία αυτού του Κόμβου. Η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι δικιά σας επιλογή. Εάν δεν επιθυμείτε την συλλογή των προσωπικών δεδομένων σας, σας παρακαλούμε μην μας τα υποβάλετε. Η επίσκεψη και μόνο στον δικτυακό μας Κόμβο δε συνεπάγεται τη συλλογή από εμάς προσωπικών σας δεδομένων.

Χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ο υπεύθυνος χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Stamper Hair Collection. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας με τους ακόλουθους τρόπους και για τους ακόλουθους σκοπούς: α) Για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις και αιτήματα σας, για να σας παράσχουμε πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές και παροχές αυτής της ιστοσελίδας και για να σας γνωστοποιήσουμε τις δραστηριότητες σας σε αυτή την ιστοσελίδα. β) Για να τα μοιραστούμε με Σχετιζόμενα Μέρη ως απαιτείται ώστε να εκτελέσουν για λογαριασμό μας εργασίες σχετικές με τον Κόμβο (όπως είναι η αποστολή δώρων, η διαχείριση της ιστοσελίδας ή ενέργειες προώθησης προιόντων μας στις οποίες εσείς έχετε συμμετάσχει (πχ. Διαγωνισμοί κλπ.) ή υποστήριξη πελατών γ) Για να σας παράσχουμε πληροφορίες για προϊόντα ή να προβούμε εμείς ή Σχετιζόμενα Μέρη σε ενέργειες προώθησης προϊόντων μας, μετά από δική σας εγγραφή για αυτόν ακριβό το σκοπό. Το να εγγραφείτε ή όχι είναι στη δική σας κρίση και επιπροσθέτως, εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για έναν συγκεκριμένο σκοπό ή να τα αποκαλύψουμε σε κάποιον τρίτο τότε μπορείτε να «εκφράσετε αντίρρηση» οποιαδήποτε στιγμή με το να επικοινωνήσετε μαζί μας στις διευθύνσεις που παρέχονται για επικοινωνία. δ) Για οποιουσδήποτε άλλους λόγους που θα παρατίθενται όταν συλλέγονται τα δεδομένα σας ή με οποιουσδήποτε άλλους όρους και προϋποθέσεις που αφορούν συγκεκριμένα τμήματα της ιστοσελίδας, με ξεχωριστή επιλογή αποδοχής από εσάς. ε) Για γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει νόμου, κανονισμού ή δικαστικής απόφασης στ) Στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, για τον σκοπό ή για λόγους που αφορούν ή σχετίζονται με μέτρα ένδικης προστασίας ή εάν κριθεί απαραίτητο για την εφαρμογή, υπεράσπιση ή άσκηση δικαιωμάτων που παρέχονται εκ του νόμου. ζ) Στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο σε περίπτωση ανάγκης για την προστασία της υγείας ή της ασφάλειας των χρηστώ της ιστοσελίδας ή του γενικού κοινού ή για λόγους εθνικής ασφάλειας. η) Σε άλλες περιπτώσεις που επιτρέπεται από την ελληνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Με εξαίρεση τις αναφερθείσες περιπτώσεις, δεν θα συλλέγουμε ούτε θα παρέχουμε οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο σας σε τρίτους χωρίς την ρητή συγκατάθεση σας.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ

Αν θέλετε να επιβεβαιώσετε, διορθώσετε ή ενημερώσετε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουν συλλεχθεί μέσω αυτού του Κόμβου, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των διευθύνσεων επικοινωνίας, τηλέφωνα ή e-mail της ενότητας “Επικοινωνία”.

ΠΑΙΔΙΑ

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών είναι πολύ σημαντική για εμάς. Διαχειριζόμαστε αυτές τις ιστοσελίδες σε πλήρη σύμπνοια με την ισχύουσα νομοθεσία της παραπάνω Δικαιοδοσίας. Παιδιά κάτω των 14 ετών θα πρέπει να έχουν την συγκατάθεση ενός γονέα/κηδεμόνα τους προτού παράσχουν οποιαδήποτε προσωπική τους πληροφορία σε αυτή την ιστοσελίδα. Δε θα ζητήσουμε ή απαιτήσουμε, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, από παιδιά κάτω από αυτό το ηλικιακό όριο να μας παράσχουν περισσότερες πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα από αυτές που απαιτούνται για να συμμετάσχουν στη σχετική δραστηριότητα αυτής της ιστοσελίδας. Αν διαπιστώσουμε κατόπιν της συλλογής στοιχείων, πως ένας χρήστης είναι κάτω από το επιτρεπτό όριο ηλικίας, δεν θα χρησιμοποιήσουμε ή διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα του/της χωρίς την συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα του. Χωρίς αυτή τη συναίνεση όμως, το παιδί ίσως δεν μπορέσει να συμμετάσχει σε κάποιες δραστηριότητες. Πάντως, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μπορεί να διατηρήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τέτοια δεδομένα (σύμφωνα με τη λοιπή πολιτική της ιστοσελίδας και την ισχύουσα νομοθεσία) προκειμένου να ειδοποιήσουμε τον γονέα/κηδεμόνα και να ζητήσουμε τη συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα και για συγκεκριμένους λόγους ασφάλειας, ευθύνης και άλλους σκοπούς που τυχόν επιτρέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ο γονέας/κηδεμόνας μπορεί να μελετήσει, αφαιρέσει, αλλάξει ή να αρνηθεί περαιτέρω συλλογή ή χρήση των προσωπικών δεδομένων του παιδιού του με το να επικοινωνήσει μαζί μας στις διευθύνσεις επικοινωνίας (συμπεριλαμβάνοντας το όνομα του παιδιού, διεύθυνση και ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας).

Συλλογή πρόσθετων πληροφοριών

Περιστασιακά, όταν συνδέεστε με την ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία «cookies» και διευθύνσεις IP προκειμένου να συλλέξουμε αυτόματα κάποια τεχνικά, στοιχεία που δεν καθιστούν γνωστή την ταυτότητά σας. Τέτοια μπορεί να είναι ο τύπος του λογισμικού πρόσβασης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε (Internet Browser) ή του υπολογιστή σας, το όνομα του Παροχέα σας Υπηρεσιών Διαδικτύου, ο αριθμός των σελίδων που επισκέπτεστε και ο τύπος και η διάρκεια αυτών των επισκέψεων. Επίσης καταγράφουμε τον αριθμό των επισκεπτών στην ιστοσελίδα μας σε αθροιστική μορφή. Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που δηλώνουν την ταυτότητα σας μέσω αυτής της διαδικασίας. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να διατηρούμε την ιστοσελίδα μας ανανεωμένη και ενδιαφέρουσα για τους επισκέπτες μας και να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο στα ενδιαφέροντα του κάθε χρήστη. Μπορεί να διαθέσουμε κάποια μη-προσωπικά δεδομένα που δεν δηλώνουν την ταυτότητά σας σε πιθανούς συνεργάτες, διαφημιζόμενους (που μπορεί να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για να παράσχουν διαφημίσεις προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα σας) ή σε τρίτους, αλλά δεν θα παράσχουμε προσωπικά δεδομένα, εκτός των περιπτώσεων που περιγράφονται σε αυτήν την Πολιτική. Επίσης, μπορεί να επιτρέψουμε σε τρίτους που διαφημίζονται μέσω της ιστοσελίδας μας (περιλαμβανομένων των συνεργατών μας σε ενέργειες προώθησης προϊόντων μας) να τοποθετήσουν και να έχουν πρόσβαση σε cookies στον υπολογιστή σας, αλλά δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα cookies που έχουμε τοποθετήσει εμείς. Η χρήση cookies από τρίτους δεν υπόκειται στην δική μας Πολιτική αλλά υπόκειται στις δικές τους πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε να ρυθμίσετε το λογισμικό σας πλοήγησης διαδικτύου (Internet Browser) ώστε να μην δέχεστε cookies ή να σας ενημερώνει όταν σας στέλνουν cookies. Αν δεν δέχεστε cookies, τότε ίσως δεν μπορέσουμε να βελτιστοποιήσουμε την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας και κάποια τμήματα της ιστοσελίδας μας ίσως δεν είναι προσπελάσιμα.

Ασφάλεια των δεδομένων σας

Χρησιμοποιούμε κάποιες μεθόδους ασφαλείας για να βοηθήσουν στην προστασία των δεδομένων που αποστέλλετε στην ιστοσελίδα. Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια τέτοιων πληροφοριών. Στην πλήρη έκταση που μας επιτρέπει ο Νόμος, αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για τυχόν Βλάβες που μπορεί να υποστείτε λόγω απώλειας, πρόσβασης που έχει γίνει χωρίς άδεια, κατάχρησης ή αλλοίωσης οποιονδήποτε δεδομένων υποβάλετε σε αυτές τις ιστοσελίδες.